Profiel

Het Advocatenkantoor DE GANCK werd opgericht te Gent op 1 januari 1987 en bouwde inmiddels een ruime expertise op in het sociaal recht, zowel arbeidsrecht als sociaalzekerheidsrecht. Het kantoor bezit tevens een belangrijke expertise op vlak het medisch contractenrecht.

Bij zijn oprichting was het kantoor één van de eerste nichekantoren inzake sociaalrechtelijke praktijken in de regio. Het kantoor heeft zich daarmee, op heden, een sterke naambekendheid en een belangrijk cliënteel, in zowel de profit als sociale profit sector en de overheid, verworven.

Het kantoor telt op heden een 10-tal advocaten, ondersteund door een bibliotheek- + documentatieverantwoordelijke en secretariaatsdiensten.

De kernactiviteiten van het kantoor zijn steeds gericht op de sociaalrechtelijke praktijk (m.n. het individueel en collectief arbeidsrecht, het sociaalzekerheidsrecht en aanverwante rechtstakken), dit naast het medisch contractenrecht.

Het kantoor streeft ernaar concrete en pragmatische oplossingen te bieden, in overeenstemming met de juridische context en rekening houdend met de bedrijfscultuur en de belangen van de cliënt.

Vanuit die doelstelling adviseert en begeleidt het kantoor, naast particulieren, vooral bedrijven, uit zowel de profit als de sociale profit sector, bij juridische vragen inzake individueel of collectief personeelsbeleid. Daarnaast verdedigt het kantoor voornamelijk bedrijven in onderhandelingen met vakorganisaties en voor de bevoegde rechtbanken bij sociaalrechtelijke geschillen of bij sociaalrechtelijke misdrijven. Inzake medisch contractenrecht behandelt het kantoor de rechtsverhouding tussen ziekenhuizen en ziekenhuisgeneesheren, tussen medici en paramedici tegenover de ziekenfondsen en/of het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering, enz. .

Voor rechtsgeschillen, die niet tot de kernactiviteiten van het kantoor behoren, wordt gestreefd naar samenwerking met andere advocatenkantoren, die in de betrokken materie gespecialiseerd zijn, zowel nationaal als internationaal.